Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
   

W dniu 8 czerwca 2019 r. w poznańskim Domu Żołnierza odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wśród gości obecni byli m.in. senator RP Robert Gaweł, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, pełnomocnik wojewody wielkopolskiego Przemysław Terlecki, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Arkadiusz Błochowiak, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Rafał Miernik, prezes Związku Oficerów Rezerwy płk Stanisław Tomaszkiewicz, prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Józef Karwatka, prezes Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę Włodzimierz Orsztynowicz, prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan” Jacek Silski, wiceprezes WZW Związku Kombatantów RP i BWP Mirosław Grzędowski, sekretarz Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk Bogdan Mrowiec, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Tomasz Kujaczyński, Stanisław Kalemba oraz kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Jarosław Łuczak.

Podczas obrad dokonano podsumowania i oceny działalności Towarzystwa w minionej kadencji. Delegaci Zjazdu udzielili absolutorium ustępującym władzom i przyjęli uchwałę określającą kierunki działania na najbliższe lata. Odbyły się również wybory do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Prezesem Zarządu Głównego TPPW został wybrany ponownie Tadeusz Musiał. W skład Prezydium Zarządu weszli ponadto: Janusz Sałata – wiceprezes, Włodzimierz Warchalewski – wiceprezes i skarbnik, Piotr Wojtczak – sekretarz generalny oraz członkowie: Kamil Hypki, Zdzisław Kościański, Sławomir Łaniecki, Katarzyna Sołtysiak i Wawrzyniec Wierzejewski. Na przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Mainkę, a przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego został Roman Grewling.

Powiat wolsztyński reprezentowali: z Przemętu - Antoni Fornalski, z Siedlca - Dariusz Poszwiński i z Wolsztyna - Hubert Rokoszewski. Antoni Fornalski
został wybrany ponownie do Zarządu Głównego TPPW.

tekst i foto za: http://powstaniewielkopolskie.pl