Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
   

 

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Kościanie odbyło się XX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie poświęcone było Dowódcom Powstania i Wojska Wielkopolskiego 1918-1919. Komitet Honorowy seminarium stanowili : minister Jan Józef Kasprzyk-szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Zbigniew Hoffmann – wojewoda wielkopolski; Tadeusz Musiał – prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i Jerzy Gogołkiewicz – wnuk gen. Stanisława Taczaka.
Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Gminy Kościan oraz Urząd Miejski Kościana. Bezpośrednio przed rozpoczęciem XX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Ignacego Paderewskiego w Kościanie.
Program seminarium obejmował min. otwarcie seminarium przez Piotra Ruszkiewicza – burmistrza Miasta Kościana oraz referaty:
- red. Jerzy Zielonka: Wkład ziemi kościańskiej rozwój badań nad powstaniem wielkopolskim;
- mgr Wawrzyniec Wierzejewski: W kręgu konspiracji przedpowstaniowej;
- prof. zw. dr hab. Janusz Karwat: Konspiracja wielkopolska listopad-grudzień 1918 r. ;
- prof. zw. dr hab. Bogusław Polak: Mjr Stanisław Taczak i Sztab Dowództwa Głównego powstania 28 grudnia 1918 r. -15 stycznia 1919 r.;
- prof. nadzw. dr hab. Michał Polak: Gen. Józef Dowbor – Muśnicki i dowodzenie Wojskiem Wielkopolskim 16 stycznia – sierpień 1919 r.;
- prof. nadzw. dr hab. Waldemar Handke: Dowódcy Grupy „Leszno”;
- dr Jakub Staszak: Kadra dowódcza frontu południowego 1918-1919;
- dr Zdzisław Kościański: Dowódcy Grupy Zachodniej;
- mgr Kamila Czechowska: Kadra dowódcza frontu północnego powstania.
Wśród licznych gości seminarium Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentowali m.in.: Tadeusz Musiał, Stefan Barłóg, Zdzisław Kościański, Wawrzyniec Wierzejewski, Michał Umbreit, Antoni Fornalski,  i Eugeniusz Śliwiński. W seminarium uczestniczył również Prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości Pan Maciej Myczka z Wolsztyna.
Seminarium w Kościanie towarzyszyły: okolicznościowa wystawa oraz prezentacja filatelistyczna. Wydano karty pocztowe przedstawiające portrety dowódców Powstania Wielkopolskiego: generałów Stanisława Taczaka i Józefa Dowbor Muśnickiego oraz kpt. Stanisława Sikory z kościańskiej „Rezerwy Skautowej” i płk. Wincentego Wierzejewskiego, dowódcy 1. kompanii skautowej – zalążka 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Rysunek okolicznościowego datownika pocztowego z seminarium kościańskiego zaprojektował Wawrzyniec Wierzejewski . Datownik ufundował na wniosek organizatorów IPN Oddział w Poznaniu.

tekst i zdjęcia za: www.powstaniewielkopolskie.pl