Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

Cele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919

krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim

popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców

organizowanie odczytów i prelekcji upowszechniających dzieje powstania i sylwetki jego uczestników, zwłaszcza w szkołach , a także w muzeach okręgowych, regionalnych

inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej

organizowanie konkursów, wystaw i innych imprez poświeconych Powstaniu Wielkopolskiemu

współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej w organizowaniu uroczystości rocznicowych i miejscami pamięci Powstania Wielkopolskiego

wspieranie wychowawczej działalności szkół oraz innych instytucji noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego

dokumentowanie historii Powstania Wielkopolskiego (pozyskiwanie dokumentów, fotografii i pamiątek związanych z powstaniem), we współpracy w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury.