Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
  Kalendarium Powstanie w Przemęcie Powstanie w Siedlcu Powstanie w Wolsztynie Powstanie w Kębłowie Republika Świętno Powstańcy Pomniki, miejsca pamięci Galeria Rocznice powstania
  Rola duchownych powiatu babimojskiego w powstaniu            
 

 

O Powstaniu Wielkopolskim w powiecie i okolicach ogólnie

 

Obecny powiat wolsztyński nosił w chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego nazwę babimojskiego, choć siedziba Landrata (starosty) znajdowała się Wolsztynie w budynku obecnego Starostwa. Powiat został włączony do Prus w wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 r. Od początku trwania utraty niepodległości społeczeństwo polskie powiatu podjęło różne formy walki o niepodległy byt narodowy. Potyczka w Kargowie z wkraczającym oddziałem pruskim żołnierzy kapitana Więckowskiego zainicjowała  walkę, którą zakończyło zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 roku. Po podjęciu przez Prusy walki z polskością, społeczeństwo polskie zaboru pruskiego odpowiedziało oporem który szczególnie w Wielkopolsce przyniósł sukces, nie dopuszczając do wynarodowienia Polaków. W walce z germanizacją nie zabrakło również Polaków z powiatu babimojskiego.

 

Ratusz w Kargowie. Foto W. Warciarek Wóz Michała Drzymały

 

Ich sytuacja była dodatkowo utrudniona skomplikowaną strukturą narodowościową wynikającą z kilkuwiekowej infiltracji - Niemców na jego teren. Szacunki wykazują, że liczba Niemców w tym powiecie przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919r., sięgała połowy liczby ludności. Pomimo tego w walce narodowej, która przejawiała się w wielorakich formach i działaniach, Polacy w powiecie babimojskim odnosili sukcesy, nie ustępując w nich innym regionom Wielkopolski (z wyjątkiem walki wyborczej, którą przegrywano z Niemcami). Powstałe w walce z germanizacją różnorakie organizacje gospodarcze i kulturalne ułatwiały przygotowania do powstania w Wielkopolsce i powiecie. Umożliwiły one aktywny udział społeczeństwu polskiemu powiatu babimojskiego w działalności politycznej i przygotowaniach militarnych, w czasie których powiat ten zorganizował najgęstszą sieć drużyn powstańczych w zachodniej Wielkopolsce.

 

Powiat wolsztyński obecnie

 

Powiat babimojski (Kreises Bomst) w 1896 roku. Zbiory muzeum M. Rożka w Wolsztynie

powiększ

 

W chwili wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w Poznaniu i rozpoczęcia walk powstańczych, zaktywizowane społeczeństwo polskie powiatu przygotował się do konfrontacji zbrojnej. Zainicjowały ją oddziały powstańcze z sąsiednich powiatów walką o Rakoniewice (3 stycznia1919) i Rostarzewo (5 stycznia 1919 roku), o które walczyli również powstańcy z miejscowego oddziału.

 

Rakoniewice - rynek. Pocz. XX wieku.

Z: "Rakoniewice wczoraj i dziś", Edward Laskowski

Rostarzewo - rynek i ratusz. Foto W. Warciarek

 

Następnie po odparciu kontraktu niemieckiego skoncentrowane w Rakoniewicach oddziały powstańcze ze wschodniej części powiatu zdobyły siedzibę landrata powiatu babimojskiego- Wolsztyn (5 I 1919).
Skoncentrowane w tym mieście oddziały powstańcze z niemal całego powiatu babimojskiego przeprowadziły 11 I 1919 .koncentryczny atak na Kopanicę, po zdobyciu której zajęły Babimost i Kargowę i dokonały wypadu na Nowe Kramsko. Jednocześnie, w wyniku działań powstańców w południowej części powiatu - w Przemęcie , utworzono 6 I 1919 roku kompanię powstańczą, zatrzymano atak niemiecki i wsparto działania powstańcze w północnej części powiatu wschowskiego, zajmując potem Wieleń, Mochy i Kaszczor.
W lutym oddziały niemieckie rozpoczęły ofensywę, w wyniku której mimo zaciętego oporu, oddziały powstańcze zostały zmuszone do opuszczenia, po krwawych walkach Babimostu i Kargowy.

 

Babimost - dworzec kolejowy. Foto W. Warciarek

Niemiecki pociąg pancerny biorący udział w walkach o Babimost i Kargowę.

Z: Benyskiewicz Joachim, Szczegóła Hieronim, "Powstanie Wielkopolskie nad środkową Odrą", Zielona Góra 1998

 

Ostatnią stoczoną bitwą na terenie powiatu babimojskiego  była bitwa w Grójcu Wielkim. Zawieszenie broni na terenie powiatu babimojskiego nastąpiło , ostatecznie po podpisaniu porozumienia 26 marca 1919r. Jednakże porozumienie to było łamane potyczkami nadgranicznych patroli. Społeczeństwo powiatu babimojskiego włączyło się też aktywnie w działanie polityczne w czasie rokowań w sprawie przebiegu granicy i potem w okresie prac Komisji Delimitacyjnej wyznaczającej w terenie przebieg granicy państwowej polsko - niemieckiej na terenie powiatu. Ostatecznie granica państwowa pomiędzy Polską a Niemcami podzieliła powiat pomiędzy te dwa państwa pozostawiając po niemieckiej stronie granicy wiele czysto polskich miejscowości z powiatu babimojskiego.

 

Aliancka Komisja Delimitacyjna.

 Z: Benyskiewicz Joachim, Szczegóła Hieronim, "Powstanie Wielkopolskie nad środkową Odrą", Zielona Góra 1998

 

Podsumowując można stwierdzić, że społeczeństwo powiatu babimojskiego wzięło aktywny udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Wielu mieszkańców tego powiatu oddało swe życie w walkach powstańczych, wielu zostało kalekami w wyniku odniesionych ran. Społeczeństwo służyło walczącym pomocą finansową, dostarczało żywności, podwód, noclegów. Również ludność niemiecka wspierała swoje oddziały wojskowe biorąc udział bezpośrednio w walkach i podobnie jak ludność polska, dostarczając żywności, noclegów. Przejawem aktywności tej ludności było powstanie Republiki Świętno.

 

Front zachodni Powstania Wielkopolskiego

 

Należy podkreślić iż udział Powiatu Babimojskiego był znaczący w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919 r. Liczne groby powstańcze oraz żywa pamięć o tym wydarzeniu w naszym społeczeństwie są tego dowodem.

 

Dariusz Poszwiński