Umowa zawarta pomiędzy powstańcami a Niemcami, podpisana w Wolsztynie w dniu 5 stycznia 1919 roku