Strona działa dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Home Historia Powstania Publikacje Powstanie w internecie Klub młodzieżowy Archiwum Cele TPPW Linki Kontakt Autorzy
 

 

Dnia 5 stycznia br. obchodziliśmy 91 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli wiązanki okolicznościowe pod tablicą na budynku poczty, upamiętniającą dowódcę wyzwoliciela Wolsztyna Stanisława Siudę oraz pod tablicą na szkole specjalnej, upamiętniającą Antoniego Przybylskiego, który zginął w walce o Wolsztyn. Złożono również kwiaty na grobach powstańców wielkopolskich, na cmentarzu miejskim w Wolsztynie, a także pod pomnikiem Matki Bożej na Placu Kościuszki. Następnie zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej w intencji powstańców, odprawionej przez ks. proboszcza Sławomira Majchrzaka.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie odbyła się w sali widowiskowej Wolsztyńskiego Domu Kultury. Jej najważniejszym punktem było nadanie honorowych odznaczeń „Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej” Stefanowi Matuszkiewiczowi i Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w Wolsztynie, w imieniu  którego wyróżnienie odebrał prezesem Zbigniew Kowalewicz.

 

Pan Stefan Matuszkiewicz jest rodowitym wolsztynianinem. Był wieloletnim dyrektorem zakładów w Powodowie. Za całokształt pracy Pan Stefan Matuszkiewicz został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorowymi Odznakami: „Za Rozwój Województwa Poznańskiego” i „Za Rozwój Województwa Zielonogórskiego”. Pan Stefan jest działaczem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenia „Rodło”. Od 1991 roku działa w Kole Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, pełniąc od 2005 roku funkcję prezesa. Będąc członkiem tego Koła przyczynił się do wybudowania pomnika Bohaterów Bielnika. 

 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 1989 roku. Celem stowarzyszenia jest krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim powstaniu wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród młodego pokolenia wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców.

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Wolsztynie powstało w 1989 roku, jako drugie w województwie wielkopolskim. Jego założycielem był św. pamięci Antonii Kut, który przez 5 lat był jego prezesem, a także członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa i przewodniczącym sądu koleżeńskiego. Aktualnie Koło tworzy 42 członków.

Corocznie Koło jest współorganizatorem, wraz z Gminą Wolsztyn obchodów związanych z datą 5-go stycznia na pamiątkę dnia, w którym to powstańcy w 1919 roku wyzwolili Wolsztyn spod panowania niemieckiego. Obchody te mają bardzo uroczysty charakter. Co roku odprawiana jest msza św. w intencji powstańców oraz składane są wiązanki kwiatów na grobach powstańczych i pod tablicami pamiątkowymi. Piękną tradycją Rady Miejskiej w Wolsztynie jest zwoływanie w tym dniu uroczystej sesji, na której to tematyka powstańcza jest mocno wyeksponowana. Warto podkreślić, że z roku na rok pojawia się coraz więcej flag na naszych domach w tym dniu. Dla coraz większej grupy mieszkańców naszego regionu dzień ten traktowany jest jako lokalne święto odzyskania niepodległości.

Koło Towarzystwa w Wolsztynie bardzo poważnie traktuje zadanie popularyzacji wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Corocznie członkowie Towarzystwa zapraszani są do placówek oświatowych, by tam przekazywać wiedzę o powstaniu. Nakręcono filmy o przebiegu walk powstańczych w Gminie Wolsztyn i powiecie wolsztyńskim, które trafiły  do placówek oświatowych ( autorem filmów jest Prezes Towarzystwa  Zbigniew  Kowalewicz).

Towarzystwo patronowało wydaniu przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn książki pt. „Tak przyszła wolność. Wolsztyn 1918 –1919.” W książce tej członek koła Hubert Rokoszewski opisał przebieg powstania na Ziemi Wolsztyńskiej oraz umieszczono opracowanie Henryka Żurka dotyczące działalności szpitala powstańczego. Poza tym znalazła się tam lista uczestników powstania z naszego terenu.

W broszurze wydanej przez Urzędu Miejski w Wolsztynie ukazał się tekst Prezesa Koła dotyczący przebiegu walk powstańczych w powiecie wolsztyńskim. Broszura ta trafiła do każdej rodziny w Gminie. Z udziałem członków Koła odbył się cykl audycji o tematyce powstańczej w Telewizji Kablowej. Koło było także współorganizatorem warsztatów metodycznych dla nauczycieli historii w trakcie, których zwiedzili oni rejony walk powstańczych w powiecie wolsztyńskim. Współpraca z mediami członków Koła zaowocowała szeregiem artykułów w prasie lokalnej i regionalnej.

Koło było współorganizatorem zorganizowanych z wielkim rozmachem obchodów 90–rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zwrócić należy szczególną uwagę na:

- nadanie przez Radę Miejską w Wolsztynie:

- Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie  imienia „Powstańców Wielkopolskich”,

- rondu w Karpicku imienia „Powstańców Wielkopolskich”,

- umieszczenie sfinansowanych przez Urząd Miejski w Wolsztynie tablic informacyjnych na budynkach przy ulicy 5 Stycznia w Wolsztynie, które wyjaśniają genezę tej nazwy,

- zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szeregu konkursów o tematyce powstańczej, w tym wiedzy o powstaniu, recytatorskiego, plastycznego, fotograficznego, piosenki powstańczej oraz na opracowanie komiksu o tematyce powstańczej,

- odnowienie przez Urząd Miejski w Wolsztynie pomnika powstańczego w Kębłowie,

- wystawę pamiątek z okresu powstania zorganizowaną przez Muzeum Regionalne w Wolsztynie,

- uruchomione na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego „zakładek” poświęconej tematyce powstańczej,

- akcję zbierania pamiątek z okresu powstania. Najcenniejszym znaleziskiem okazał się proporzec drużyny powstańczej z Kębłowa, który został przekazany Muzeum Regionalnemu w Wolsztynie.

Władze naczelne Towarzystwa doceniły aktywność władz samorządowych w organizowaniu obchodów rocznicowych i uhonorowały medalami Towarzystwa „Wierni pamięci”  Starostę Ryszarda Kurpa oraz Burmistrza Andrzeja Rogozińskiego.

 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego dużą wagę przywiązuje do pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomaga w tym fakt, że znaczną grupę wszystkich jego członków stanowią nauczyciele historii z naszych szkół. Planowane jest powołanie klubów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, których członkami będzie młodzież. Warto wspomnieć, że członek Koła Florian Antkowiak zorganizował w Zespole Szkół Zawodowych Izbę Pamięci, gdzie zgromadził  wiele eksponatów z okresu powstania.

 

      

Medal "Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej" dla wolsztyńskiego koła nr 2 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego

 

powiększ

powiększ

List gratulacyjny władz Powiatu Wolsztyńskiego

Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie

 o nadaniu wolsztyńskiemu kołu TPPW

tytułu i medalu "Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej"

 

Zasłużonym gratulacje złożyli przedstawiciele samorządu powiatowego obecni na uroczystości. Z okazji rocznicy wolsztyńskie szkoły i instytucje wystawiły poczty sztandarowe a ulice miasta udekorowano biało-czerwonymi flagami. Spotkanie uświetnił występ w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie.